Særlig køreundervisning/kørselsforbud

Er du førstegangserhverver har du kørekortet på prøve de første tre år. Får du i denne periode to klip, eller en betinget frakendelse af kørekortet udløser det et kørselsforbud. Dvs. at du ikke må køre bil, og skal aflevere dit kørekort og får det først igen når du har gennemført særlig køreundervisning hos en kørelærer, og/eller gennemført et ANT kursus, samt bestået en ny teori- og praktisk prøve.

Skyldes frakendelsen spirituskørsel eller kørsel med narkotika i blodet skal du have gennemført et såkaldt ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik) før jeg kan bestille en prøve til dig. Kurset består af 4 lektioner på hver 3 timer som er fordelt over 4 uger, og koster 3200,- Du kan læse mere om kurset, samt tilmelde dig her.

Skyldes frakendelsen andre forhold skal du gennemføre særlig køreundervisning før du kan komme til prøve. Denne undervisning består af otte teorilektioner samt otte kørelektioner.

Det er politiet der afgør om du skal gennemføre enten ANT kursus eller særlig køreundervisning eller evt begge dele. Det afhænger af din forseelse. Derfor skal du først ansøge om at få lov til at få kørekortet igen, det er jeg naturligvis behjælpelig med, men bemærk at politiet ofte er to-tre måneder om at behandle din ansøgning. Undervisningen må ikke påbegyndes før afgørelsen er truffet.

Særlig køreundervisning:
Teorikursus
Kode til online teori i 4 måneder
8 praktiske lektioner á 45 minutter
Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen
2 praktiske lektioner ifm. køreprøve
Adm. gebyr (Oprettelse i køreprøvebooking, behandling af ansøgning, booking af prøver mv.)
Pris: 9190 kr.

Uden særlig køreundervisning, selvstudie:
Kode til online teori i 4 måneder
Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen
2 praktiske kørelektioner á 45 minutter
2 praktiske lektioner ifm. køreprøve
Adm. gebyr (Oprettelse i køreprøvebooking, behandling af ansøgning, booking af prøve mv.)
Pris: 3890 kr.

Listepriser:
Teorikursus 2000 kr.
Kode til online teori i 4 måneder 500 kr.
Forlængelse af kode til online teori 300 kr.
Kørelektion á 45 minutter 550 kr.
Køreprøve, 2 lektioner á 45 minutter 1100 kr.
Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen 890 kr.
Adm. gebyr 300 kr.

Evt. ANT-kursus er ikke inkl. i ovennævnte priser, du skal selv tilmelde og betale kurset via ovenstående link.

Ret til ændringer forbeholdes.