Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg starte?
Du kan starte tre måneder før du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager det?
Det er meget individuelt hvor lang tid du skal bruge, et normalt forløb tager dog mellem to og tre måneder.

Kan jeg få kørekortet hurtigt?
Jeg har ikke deciderede lynhold, dels vil det være meget ressourcekrævende for mig at køre sådan et hold ved siden af de almindelige hold, og dels er køreuddannelsen ofte også mere krævende end du, som elev, er klar over.

Kan jeg få rabat?
Som udgangspunkt giver jeg ikke rabat, jeg har i forvejen områdets mest konkurrencedygtige priser og udgifterne i forbindelse med køreuddannelsen er de samme uanset hvor mange I tilmelder jer, eller om I er søstre, brødre eller tvillinger ☺

Hvor foregår teoriundervisningen?
Teoriundervisningen foregår på Ågade 4, 3600 Frederikssund

Er der flere elever i bilen under køretimerne?
Nej! - de færreste bryder sig om at køre sammen med flere, og føler sig derved presset. Derfor er der kun eleven og mig i bilen i alle køretimer, dette gælder også på motorvej. Hvis du selv ønsker at have en ven/veninde/kæreste med i bilen må du naturligvis gerne det, men jeg anbefaler det ikke da din kørsel derved bliver lidt ukoncentreret.

Hvorfra foregår køretimerne?
Hvis du bor i, eller i umiddelbar nærhed af Frederikssund henter jeg dig derhjemme, på din skole, arbejde eller hvor du i øvrigt måtte befinde dig. Kommer du længere væk fra, starter køretimerne som udgangspunkt fra Frederikssund station.

Skal jeg have et førstehjælpskursus?
Alle der skal have et kørekort for første gang skal være i besiddelse af et færdselsrelateret førstehjælpsbevis som max må være ét år gammelt. Hvis du har knallertkørekort skal du supplere med et fire timers kursus, disse kurser er svære at finde og koster ofte det samme som et almindeligt førstehjælpskursus. Du er derfor nødt til at gennemføre et nyt. Førstehjælpskurset er med i prisen, og har du et i forvejen skal du naturligvis ikke betale for det, og du sparer derved de 500,- som kurset koster.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du kan se hvornår jeg starter hold her. Hvis du er fast besluttet på at starte sender du mig blot en mail eller en sms med dit navn, adresse og telefonnummer. Du kan naturligvis også spørge mig ang. holdstart.

Hvorfor foretrækker du sms?
SMS er verdens bedste opfindelse. Jeg har ofte meget travlt, og med sms kan jeg svare når jeg har tid. Desuden har jeg alle oplysninger, aftaler osv. liggende i min telefon fremfor på en hel masse huskesedler. Desuden er det meget utrygt og utilfredsstillende for mine elever hvis jeg taler i telefon mens vi har køretime.

Hvornår skal jeg have lægeerklæringen med?
Jeg kan ikke bestille teoriprøve før jeg har fået din lægeerklæring godkendt, det er derfor en fordel at du har den med så hurtigt som muligt, og gerne til den første teoriaften. Husk at du skal have et pasfoto med op til lægen, og at kuverten med lægeerklæringen ikke må åbnes.

Skal jeg have noget med til teori?
Hvis du har behov for at tage notater kan du have en skriveblok med, ellers forefindes alt hvad du skal bruge i teorilokalet. Du får udleveret en teoribog, den behøver du ikke at have med, den fungerer bedre derhjemme som godnatlæsning ☺ Der er gratis sodavand, kaffe og te.

Hvor foregår teoriprøven?
Du har mulighed for at gå til teoriprøve i hele landet, jeg forsøger så vidt muligt at få en prøve i nærområdet dvs. enten i Frederikssund eller Hillerød. Prøverne forgår på samme måde, digitale teoriprøver eksisterer ikke længere efter den 1. oktober 2021.

Hvor ligger øvelsesbanen (kravlegården)?
Adressen til øvelsesbanen er: Strandvangen 13a, 3600 Frederikssund.
Normalt vil du blive hentet på Frederikssund Station sammen med de andre deltagere (max tre elever af gangen) og blive kørt tilbage stationen når vi er færdige.

Hvor ligger køreteknisk anlæg (glatbane)?
Jeg benytter fortrinsvis Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg som ligger på Amager. Normalt vi du blive hentet på Frederikssund Station og kørt tilbage dertil. Ønsker du selv at komme derud er du velkommen til dette, adressen er Amager Landevej 282, 2770 Kastrup.

Hvad hvis jeg bliver syg/forhindret i at møde?
Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at møde til en køretime skal du give mig besked hurtigst muligt. Derudover tager jeg ikke penge/gebyrer for aflyste køretimer, nyder i stedet min fritime ;-)
Du skal dog være særlig opmærksom på at førstehjælpskursus, øvelsesbane (kravlegård), køreteknisk anlæg samt teori- og praktisk prøve skal afmeldes senest 7 dage i forvejen, ellers skal du betale for kurset/prøven medmindre du kan fremvise en lægeerklæring.

Jeg skal til Vejledende Helbredsmæssig Køretest
Hvis du skal til en VHK skal du vente på at politiet sender dig en indkaldelse, der kan godt gå lang tid. Du modtager en indkaldelse med dato samt tidspunkt for testen, når du kender datoen kan du kontakte mig, så aftaler vi nærmere.

Jeg har fået en betinget frakendelse af kørekortet
Vent på at politiet sender dig en indkaldelse til kontrollerende køreprøve, du vil modtage brevet i din e-boks og der vil fremgå en dato for sidste frist for at aflægge kontrollerende prøve, overskrider du denne dato er dit kørekort frakendt og politiet vil inddrage det såfremt du bliver stoppet eller går til prøve efter dette tidspunkt. Bemærk at brevet kan være længe undervejs, det tager typisk op til flere måneder før du modtager noget. En kontrollerende prøve består af både en teori- og en køreprøve. Består du ikke én af dem vil politiet inddrage dit kørekort indtil du har bestået den afsluttende køreprøve. Når du har modtaget "fristbrevet" kan du sende det til min emailadresse, og først derefter kan vi komme i gang med undervisning mv. Hvis frakendelsen skyldes spiritus skal du gennemføre et ANT kursus før prøven kan bestilles.

Kan jeg få udskudt min tidsfrist for den kontrollerende køreprøve
Det er under særlige omstændigheder muligt, du skal kontakte Færdselsstyrelsen på tlf.: 72218899.

Jeg har overskredet min frist for aflæggelse af køreprøve
Hvis ikke dit kørekort er inddraget vil politiet gøre det ved førstkommende lejlighed, dvs hvis du bliver stoppet i en kontrol, eller når du dukker op hos politiet til en teoriprøve. Herefter får du kørekort igen når du både har bestået teori- og køreprøve. Bemærk at du skal have taget et nyt billede til kørekortet før aflæggelse af prøve, da dit gamle kørekort bliver makuleret.

Jeg skal generhverve mit kørekort
Kontakt mig når du har modtaget en dom, vi skal hurtigst muligt have udfyldt en ansøgning som skal sendes til politiet for godkendelse, politiet har meget lang behandlingstid, ofte flere måneder. Når den er godkendt vil ansøgningen blive sendt direkte hjem til dig, og vi kan herefter bestille teoriprøve. Skyldes frakendelsen spiritus skal du gennemføre et ANT kursus før vi kan bestille prøve.

Jeg har fået et kørselsforbud
Når du har modtaget din dom kan du kontakte mig, vi skal have udfyldt en ansøgning som skal sendes til politiet, deres sagsbehandlingstid er meget lang, ofte flere måneder og vi må ikke starte på undervisning før de har godkendt ansøgningen. De afgør om du skal have Særlig Køreundervisning, eller om du skal gennemføre et ANT kursus, eller evt begge dele.

Hvad sker der hvis jeg dumper
Hvis du skal til kontrollerende køreprøve og dumper din teoriprøve vil du få inddraget dit kørekort. Herefter kan du gå op igen et ubegrænset antal gange, dog skal du være særlig opmærksom på at hvis du dumper mere end to gange vil alle dine eventuelle andre erhvervede kategorier på kørekortet forsvinde. Du skal altså herefter generhverve dem alle hvis du ønsker dem tilbage. Når du har bestået teori- og køreprøve vil du få dit kørekort tilbage. Dumper du køreprøven vil politiet ligeledes inddrage dit kørekort og du vil få det igen efter bestået køreprøve. Bemærk at du dit gamle kørekort bliver makuleret, så du skal have taget et nyt foto til det nye kørekort. En ny prøve koster i øvrigt 890,- ekskl. evt. køretimer.

Er der lang ventetid på at komme til prøve
Ventetiden er pt. meget lang, op til flere måneder. Det skulle gerne blive bedre efter den 1. oktober hvor Færdselstyrelsen overtager prøverne fra politiet, politiet har dog oparbejdet en enorm pukkel, især på Sjælland, så det må forventes at der går nogen tid før ventetiden er nedbragt.

Hvornår skal vi begynde med køretimer
Hvis du er frakendt betinget eller ubetinget venter vi til du har bestået din teoriprøve, herefter finder vi datoen for en køreprøve og aftaler en køretime i god tid før denne, så kan vi vurdere hvor meget du har behov for at køre. Oftest vil én enkelt time, samt en lille time umiddelbart før prøven være rigeligt. Har du fået et kørselsforbud kører vi i henhold til lektionsplanen.

Hvordan foregår teoriprøven
Du får forevist 25 billeder af trafikale situationer. Der er typisk tre-fire spørgsmål til hvert billede hvortil du skal svare ja eller nej. Du må have fejl i max fem af billederne, eller er du dumpet. Prøven kan tages hvor du ønsker det, dog typisk i Frederikssund hvor du sidder sammen med otte andre og gennemfører prøven på storskærm mens du krydser af på et stykke papir. Du kan også tage prøven i Hillerød, her foregår den på PC hvor du sidder alene foran skærmen og krydser af digitalt.

Hvordan foregår køreprøven
Prøven varer typisk en halv time samlet set. Den starter med at du får tre spørgsmål omkring bilen, dvs. du kan blive bedt om at kontrollere motorolie, dæktryk, lys mv. Herefter skal du ud at køre, kørslen foregår for det meste i Frederikssund og omegn, og under kørslen vil du blive bedt om at lave to manøvrer, dvs. en vending, bakke om hjørne, parkering mv. Herefter kører I retur til politistationen hvor du vil få din bedømmelse.

Hvad skal jeg have med til teori-/praktisk prøve
Du skal medbringe din ansøgning, den bliver også benævnt P23. Derudover skal du også medbringe dit (gyldige) pas, samt evt kørekort hvis du stadig har dette. Har du haft kørselsforbud eller er du førstegangserhverver skal du også medbringe lektionsplan.

Hvad sker der hvis jeg laver noget ulovligt efter den kontrollerende prøve
Du har typisk en betinget frakendelse de næste tre år, og i de tre år må du ikke lave noget som giver dig tilsvarende betinget frakendelse. To gange betinget frakendelse er lig med en ubetinget frakendelse, dvs du skal af med kørekortet. Der vil ikke ske noget med dit kørekort hvis du blot får en fartbøde, et klip eller lign.