Betalingsbetingelser mv.

Førstegangserhververe:
Pakkeprisen bliver opdelt i to ligestore dele. Den første faktura bliver sendt til din emailadresse når du starter, og skal betales senest 14 dage efter. Den sidste faktura bliver sendt til din emailadresse cirka fire uger efter start, den skal ligeledes være betalt efter senest 14 dage. Betaling kan ske via bankoverførsel, via MobilePay og i særlige tilfælde kontant. Kontooplysninger/MobilePaynr. fremgår af faktura. Køreprøve kan første bestilles når det fulde beløb er betalt.

Generhververe/kontrollerende:
Du vil via email modtage både kode til online teori, samt faktura på det fulde beløb når du tilmelder dig. Denne skal betales inden otte dage, kontooplysninger/MobilePaynr. fremgår af faktura. I særlige tilfælde kan du betale kontant. Køreprøve kan først bestilles når det fulde beløb er betalt.

Rutinetimer mv.:
Du vil modtage en faktura efter endt forløb, denne skal betales inden otte dage. Betalingen kan ske via bankoverførsel, MobilePay eller kontant.

Generelt:
Afbud til førstehjælpskursus, øvelsesbane, køreteknik samt teori-/praktisk prøve skal ske senest 7 dage før, ved afbud senere end dette skal du betale for kurset/prøven medmindre du kan fremvise en lægeerklæring på at du har været syg.

Prøvegebyret gælder for én teoriprøve samt én køreprøve, såfremt du ikke består en af prøverne vil du blive opkrævet et nyt gebyr.

 

Køreskolens brug af personlige oplysninger:

EU's Persondataforordning kræver at virksomheder nedskriver hvordan personfølsomme data opbevares og slettes.

Som elev giver du dit samtykke til at Bo Antonsen, på vegne af Bos Trafikskole, må bruge dit CPR-nummer til bestilling af teori-/praktisk prøve på www.koreprovebooking.dk. Dit CPR-nummer vil ligeledes være anført på den lektionsplan og/eller ansøgning som skal bruges i uddannelsen jvf. kørekortbekendtgørelsen.

CPR-nummeret vil ikke blive videregivet til andre, og vil blive slettet fra koreprovebooking.dk når køreuddannelsen er afsluttet eller af andre årsager bliver afbrudt.

Lektionsplanen skal jvf. kørekortbekendtgørelsen gemmes af køreskolen i tre år efter endt køreuddannelse, den vil blive opbevaret i et aflåst skab, efter tre år vil den blive makuleret.

Dine kontaktoplysninger vil ligeledes blive brugt til regnskab og fakturering, disse vil blive opbevaret i et sikkert regnskabssystem og vil blive gemt i fem år jvf. bogføringsloven, og herefter blive slettet.