Kategori B – Almindelig bil

Hos os er der ingen skjulte tillæg eller gebyrer! Prisen er enkelt og ligetil og indeholder det der kræves at for gennemføre køreuddannelsen. Dog kan du have behov for flere køretimer, end dem der er inkluderet i prisen.
Vi sørger for alt det administrative! Du skal blot møde op til undervisningen. Den gode service, fleksibilitet, den rare og rolige omgangstone samt høje beståelsesprocent er ligeledes inkluderet i prisen.
Du får minimalt fravær fra skole/job, da du selv vælger dine køretider. Al anden undervisning lægges så vidt muligt uden for skoletiden.

Tilmeld dig her!

Alt inkluderet!
Ex. lægeerklæring, foto og ekstra kørelektioner
  • Ubegrænset teoriundervisning til du er bestået
  • Løbende evaluerende teoritests
  • Adgang til online teori, teoriprøver og teoribog
  • 4 lektioner på manøvrebane inkl. transport til og fra
  • 16 praktiske lektioner (Loven foreskriver minimum 16 lektioner)
  • 4 lektioner på Køreteknisk Anlæg (Glatbane) inkl. transport til og fra
  • 8 lektioner i færdselsrelateret førstehjælp ∗
  • Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen
  • Køreprøve inkl. én times opvarmning
  • Gratis sodavand, is, kaffe, te og kakao til teoriundervisning
Pris: 18.000 kr.

*Hvis du har et bevis for færdselsrelateret førstehjælp som er max. 12 måneder gammelt fratrækkes 600 kr. fra prisen – husk at oplyse dette ved tilmelding.

Lægeerklæring samt foto skal du selv betale.

Ekstra kørelektioner koster 500 kr. pr. lektion á 45 minutter.

Skulle du være uheldig ikke at bestå en prøve, koster det et nyt gebyr til Færdselsstyrelsen på 1000 kr. samt evt. ekstra kørelektioner.

Ret til ændringer forbeholdes.Se holdstart her