Generhvervelse/kontrollerende køreprøve

Har du været uheldig at miste førerretten, eller er du blevet indkaldt til en kontrollerende køreprøve skal du, når frakendelstiden er udløbet eller før fristen for den kontrollerende prøve udløber, aflægge en teori- samt en praktisk prøve.

Er det en kontrollerende prøve skal du aflevere dit kørekort før teoriprøven, og du får det kun tilbage hvis du består. Består du ikke efter tre gange mister du alle kategorier som du evt. har erhvervet, og disse skal erhverves særskilt hvis du ønsker dem tilbage.

Har kørekortet været frakendt ubetinget i tre år eller mere, skal du være særlig opmærksom på at evt. andre erhvervede kategorier skal beståes hver for sig hvis du ønsker at generhverve dem.

Skyldes frakendelsen spirituskørsel eller kørsel med narkotika i blodet skal du have gennemført et såkaldt ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik) før jeg kan bestille en prøve til dig. Kurset består af 4 lektioner på hver 3 timer som er fordelt over 4 uger, og koster 3200,- Du kan læse mere om kurset, samt tilmelde dig her.

Der er intet krav til undervisningen, men erfaringen siger at genopfriskning af teori samt lidt genopfriskning af kørslen er nødvendig.

Du har to muligheder for generhvervelse af kørekortet hos mig:

1. Den billige:
Start med at gå på Borgerservice, medbring brevet fra politiet hvori din dom fremgår, medbring også beviset for ANT kurset hvis du har gennemført et sådant, og medbring et nyt foto til dit kørekort hvis du har haft en ubetinget frakendelse. Borgerservice vil herefter være behjælpelig med at udfylde og indsende de korrekte papirer.

Gå herefter hjem og øv dig på teorien, evt. via internettet. Når du føler dig klar til prøve, går du igen på Borgerservice og beder dem bestille tid til en teoriprøve, her skal du betale et prøvegebyr på 890 kr. som dækker både teori samt praktisk prøve, dumper du en af disse vil det koste et nyt gebyr.

Når du har bestået teoriprøven kontakter du mig, og vi aftaler tid til en køretime og senere en køreprøve.

Pris: Du betaler kun for køretimer samt leje af bil til køreprøven. Pris pr. påbegyndt time: 450 kr.

2. Den lette:
Jeg søger for alt papirarbejdet på borgerservice og giver dig en kode så du kan øve på teori og teoriprøver på internettet. Når du føler dig klar til teoriprøve bestiller jeg en tid til dig. Efter endt teoriprøve aftaler vi tid til køretime og senere en køreprøve.

Pris: 3.500 kr.

Prisen er inkl. kode til online teori, prøvegebyr til én teori og én praktisk prøve, to køretimer á 45 minutter samt leje af bil til køreprøven.
Du er også velkommen til at deltage i teoriundervisning efter nærmere aftale.